zpracujte povinný souvislý příklad a tisky uložte na moodle