Cílem tohoto kurzu je nejen poskytnout studijní materiály související s tradiční výukou, ale také nabídnout moderní způsob vzdělávání a rozšířit tak u studentů vědomosti španělského jazyka přirozeným způsobem. Obsahem kurzu již je několik odkazů na zajímavé internetové stánky, řada studijních materiálů, výhledově by měla být součástí rovněž řada cvičení jak pro studenty ohrožených studijním neúspěchem, tak také pro studenty nadané, aby měli možnost procvičovat si gramatiku, slovní zásobu či poslech a čtení s porozuměním dle svých vlastních potřeb.