Informace a materiály k odborné praxi žáků 3. ročníku oborů elektrotechnika a strojírenství.