Informace o dodatečných a opravných zkouškách ve školním roce 2019/2020.