Cílem tohoto kurzu je nejen poskytnout studijní materiály související s tradiční výukou, ale také nabídnout moderní způsob vzdělávání a rozšířit tak u studentů vědomosti anglického jazyka přirozeným způsobem. Obsahem kurzu již je několik odkazů na zajímavé internetové stánky, řada studijních materiálů, výhledově by měla být součástí rovněž řada cvičení jak pro studenty ohrožené studijním neúspěchem, tak také pro studenty nadané, aby měli možnost procvičovat si gramatiku, slovní zásobu, maturitní témata či poslech a čtení s porozuměním dle svých vlastních potřeb.

Kurz pro žáky 4.H

Kurz pro žáky 4.H