Vybrané kapitoly z oblasti Technického kreslení pro obory strojírenství a elektrotechnika.

Učební texty pro předmět Technické kreslení.