Základní informace a podpora ke zpracování projektů v předmětu ZÁVĚREČNÝ PROJEKT ve 4. ročníku oboru strojírenství.

Ukázky závěrečných projektů, zpracovaných studenty oborů Strojírenství a Technické lyceum.