8 interaktivních aplikací MS Excel umožňujících zobrazovat grafy všech elementárních funkcí. Velmi široká možnost zadávání volitelných parametrů, intuitivní ovládání, podrobný manuál. Pokrývá látku učiva o funkcích až po úroveň gymnázia.

Autor:  RNDr. Jiří Kocourek

Postup řešení lineárních a kvadratických rovnic.

Autor: František Tumajer

Licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Grafické řešení kvadratických nerovnic.

Autor: František Tumajer

Licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Různé metody řešení lineárních rovnic s absolutní hodnotou.

Autor: František Tumajer

Licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Různé metody řešení lineárních nerovnic s absolutní hodnotou.

Autor: František Tumajer

Licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Lineární funkce a lineární funkce s absolutní hodnotou.

Autor: František Tumajer

Licence: Creative Commons Attribution Non-Commercial
Materiály pro podporu výuky funkcí.